Klimaatadoptatie & wethouder Floor Gordon

Deze week was wethouder Floor Gordon bij ons, samen met haar team, om een presentatie te geven over een klimaatadoptieve voorbeeldtuin. Er waren veel ge├»nteresseerden op af gekomen en het was dus volle bak in de aula. Het ging o.a. over herinrichting van het plein voor de deur en over waterberging, vergroening, type verharding en gevarieerde beplanting. Wordt vervolgd. 

Floor Gordon mei 2022jpg